Handelsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder – med mindre andet er aftalt skriftligt – ved indgåelse af aftale om køb af ydelser og produkter fra Kathrine Sandvang, CVR-nr.: 37987980, Stausvej 17, 6800 Varde, https://kathrine.kathrinesandvang.dk, kontakt@kathrinesandvang.dk.

Alle aftaler er bindende
Klippekortet udløber 24 måneder efter faktureringsdatoen.

Jeg handler kun med erhverv, og derfor er alle priser ekskl. moms.

Straks efter købet tilsendes en faktura til den email du opgiver ved bestillingen. Fakturaen kan betales via kontooverførsel.

Køber du digitale produkter, modtager du straks efter købet en mail med adgangsinstruktioner.

Timebetalte opgaver via klippekort
Opgaver på under en time løses indenfor max 12 hverdagstimer. Tidsgarantien gælder kun under forudsætning af, at jeg kan komme i kontakt med dig når det er nødvendigt.

12-timers-reglen ophæves, når jeg har ferie eller er syg. Her vender jeg tilbage første arbejdsdag efter ferien/sygdomsperioden.

Tidsforbrug
Jeg noterer dit tidsforbrug per påbegyndte kvarter.

Jeg anbefaler, at du holder øje med tidsforbruget på det link der sendes til dig, når du køber et klippekort.

Det er dit eget ansvar at holde øje med dit forbrug.

Minimumsklip er 15 minutter.

Skæve tider
Mine arbejdstimer er hverdage fra 10.00 til 16.00.

Hvis arbejdet kræver, at jeg arbejder mellem 16.00 og 10.00 på hverdage kommer der et tillæg på 50% oveni.

I weekender og på helligdage kommer et tillæg på 100%. Weekenden begynder fredag kl. 16.00.

Hvis jeg arbejder på disse tidspunkter, fordi det passer bedst i min kalender, betaler du ikke tillæg.

For alle klippekort gælder
Klippekortet betales før jeg begynder på opgaven. Det udstedes til den enkelte virksomhed, men kan overdrages eller sælges til andre. Ubrugte klip refunderes ikke.

Rådgivning og møder foregår enten per telefon, Whereby (videokonference) eller ved fysisk møde på dit kontor (max. 30 km afstand fra 6800 Varde).

Ansvar
Jeg og mine samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af vores arbejde eller rådgivning. Det påhviler dig selv at sikre, at det, du gør som følge af rådgivningen, ikke er i strid med loven, og at det er det rette for dig og din virksomhed.

Jeg vil gøre mit ypperste for at løse opgaven korrekt. Imidlertid er det dit ansvar at sikre, at eksempelvis hjemmesidetekster overholder loven og evt. særlovgivning i din branche, samt at de er korrekte.

Jeg kan ikke garantere nogen resultater, herunder den ønskede medieomtale, salg eller de ønskede placeringer på Google.

Datapolitik
Kathrine Sandvang indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbrevet. Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med persondatalovens regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Dine oplysninger bliver slettet, når det køb/den levering, de er indsamlet til, endeligt afsluttes. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Kathrine Sandvang har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan henvende dig herom på ovennævnte mailadresse.

Ophavsret
Når jeg skriver en tekst for dig, må du bruge den alt det du vil. Når jeg designer en hjemmeside eller du køber et af mine onlineprodukter, har jeg ophavsretten og du må derfor ikke dele produktet med andre eller kopiere designet.

Øvrigt
Pris for kørsel: 3,54 DKR per km udover 30km fra Stausvej 17, 6800 Varde, der kommer oveni timetaksten og afregnes separat.

Alle aftaler er bindende, så der er ingen fortrydelselsret på mine ydelser eller digitaler produkter.

Hvis vi ikke aftaler andet, må jeg henvise til de opgaver, jeg løser for dig samt din virksomheds navn i min markedsføring.